Get Adobe Flash player

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn 1: 0915.905.075


Tư vấn 2: 0967.57.33.44


Tư vấn 3: tuvanviethan@gmail.com

Kiến thức doanh nghiệp

Điều kiện, giới hạn, thủ tục với nhà đầu tư nước ngoài khi thành lập công ty tại Việt Nam – Luật Đầu tư 2014

Điều 22. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế 1. Nhà đầu tư được thành lập các...

Tài sản góp vốn vào Doanh nghiệp gồm những gì? Thực hiện thế nào ? định giá ? – Luật Doanh nghiệp 2014

Điều 35. Tài sản góp vốn 1. Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt...

Ba yếu tố để xác định mục tiêu phù hợp cho DN

Một mục tiêu sai lầm có thể khiến cả đoàn tàu trật bánh, phải trả...

Các biện pháp bảo đảm quyền lợi cho Nhà đầu tư gồm những gì? – Luật đầu tư 2014

Điều 9. Bảo đảm quyền sở hữu tài sản 1. Tài sản hợp pháp của nhà đầu...

Những trường hợp nào được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất?

Theo quy định tại Điều 110 Luật đất đai năm 2013 thì việc miễn, giảm...

Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được dựa trên những căn cứ nào?

Theo quy định tại Điều 108 Luật đất đai năm 2013 thì Tính tiền sử...

Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư – Luật Đầu tư 2014

Điều 30. Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội Trừ những dự án...

Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện – Luật Đầu tư 2014

Điều 7. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện 1. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh...

Những điểm mới đáng chú ý của Luật đất đai sửa đổi năm 2013

Luật đất đai sửa đổi năm 2013 được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày...

Thống kê

  Online: (Xem)
  Hôm nay: 372
  Hôm qua: 506
  Trong tuần: 878
  Trong tháng: 9,642
  Tổng truy cập: 2,497,337
  Lượt xem trang: 2,868,143
  Your IP: 54.81.197.24

Tư vấn thủ tục điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư tại Bắc Giang

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

File đính kèm:


5.1.Trình tự thực hiện:
Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trảkết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làmviệc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho nhà đầu tưchỉnh sửa, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ. Nếu hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạchvà Đầu tư tổ chức xin ý kiến các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố (gọichung là các đơn vị) có liên quan.
  Bước 3: Trong thời hạn 07 ngàylàm việc kể từ ngày có văn bản xin ý kiến các đơn vị có liên quan, Sở Kế hoạchvà Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị được xin ý kiến kiểm tra thựctế hiện tra dự án đề nghị điều chỉnh (nếu cần thiết).
  Bước 4: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có văn bảnxin ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị được xin ý kiến có trách nhiệmcho ý kiến về các nội dung có liên quan do đơn vị quản lý.
  Bước 5: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạnxin ý kiến của các cơ quan liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩmđịnh trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận chủ trương điềuchỉnh dự án của Nhà đầu tư.
Bước 6:  Trongthời hạn 03 ngày làm việc (đối với dự án không phải xin ý kiến Thường trực Tỉnhủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy), 05 ngày làm việc (Đối với dự án thuộc diện xin ý kiếnThường trực Tỉnh ủy), 07 ngày làm việc (Đối với dự án thuộc diện xin ý kiến BanThường vụ Tỉnh ủy) kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầutư, UBND tỉnh xem xét quyết định chấp thuận hoặc không chấp thuận điều chỉnh chủtrương đầu tư dự án và chuyển kết quả về Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Bước 7: Trả kết quả cho Nhà đầu tư.
5.2. Cáchthức thực hiện:
          Trực tiếptại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.
5.3. Thànhphần, số lượng hồ sơ:
a)Thành phần hồ sơ gồm:
a)Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
b)Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
c) Quyết định của nhà đầu tư về việcđiều chỉnh dự án đầu tư (đối với các trường hợp điều chỉnh nội dung quy địnhtại các Khoản 4, 5, 6, 7, 8 và 10 Điều 39 Luật Đầu tư);
d)Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh những nội dungquy định tại các Điểm b, c, d, đ, e, g Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư (nếu có).
b)Số lượng: 04(bộ), trong đó có 01 bộ gốc
5.4.Thời hạn giải quyết:
 - 19ngày làm việc đối với dự án không thuộc diện xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy,BTV Tỉnh ủy.
 - 21 ngày làm việc đối với dự án thuộcdiện xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy.
 - 23 ngày làm việc đối với dự án thuộc diện xin ý kiến BanThường vụ Tỉnh ủy.
5.5.Đối tượng thực hiện: Cá nhân, Tổ chức.                                                              
5.6.Cơ quan thực hiện:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyếtđịnh theo quy định: UBND tỉnh
b) Cơ quan hoặc người có thẩmquyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiệnTTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
d) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liênquan.
 5.7. Kết quả: Quyếtđịnh điều chỉnh chủ trương đầu tư.
5.8.Phí, lệ phí (nếu có): Không.
5.9.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):
-Theo mẫu I.6- Văn bản đềnghị  điều chỉnh dự án đầu tư theoThông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tưvà báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.
Theo mẫu I.8 – Báo cáo tình hình thựchiện dự án đến thời điểm điều chỉnh theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tưtại Việt Nam.
5.10.Yêu cầu, điều kiện: Trườnghợp điều chỉnh mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính; tăng hoặc giảm vốnđầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư làm thay đổi mục tiêu, quy mô và công suất củadự án đầu tư; điều chỉnh thời hạn thực hiện của dự án đầu tư hoặc thay đổi điềukiện đối với nhà đầu tư (nếu có).
5.11.Căn cứ pháp lý:
- LuậtĐầu tư số 67/2014/QH13;
- Nghịđịnh số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chitiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 củaBộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáohoạt động đầu tư tại Việt Nam.

 

Write comment Gửi nhận xét

noavatar.png
Tên bạn:
Email:      [x]
Hãy trở thành người đầu tiên gửi ý kiến nào!

Đối tác