Get Adobe Flash player

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn 1: 0915.905.075


Tư vấn 2: 0967.57.33.44


Tư vấn 3: tuvanviethan@gmail.com

Kiến thức doanh nghiệp

Điều kiện, giới hạn, thủ tục với nhà đầu tư nước ngoài khi thành lập công ty tại Việt Nam – Luật Đầu tư 2014

Điều 22. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế 1. Nhà đầu tư được thành lập các...

Tài sản góp vốn vào Doanh nghiệp gồm những gì? Thực hiện thế nào ? định giá ? – Luật Doanh nghiệp 2014

Điều 35. Tài sản góp vốn 1. Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt...

Ba yếu tố để xác định mục tiêu phù hợp cho DN

Một mục tiêu sai lầm có thể khiến cả đoàn tàu trật bánh, phải trả...

Các biện pháp bảo đảm quyền lợi cho Nhà đầu tư gồm những gì? – Luật đầu tư 2014

Điều 9. Bảo đảm quyền sở hữu tài sản 1. Tài sản hợp pháp của nhà đầu...

Những trường hợp nào được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất?

Theo quy định tại Điều 110 Luật đất đai năm 2013 thì việc miễn, giảm...

Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được dựa trên những căn cứ nào?

Theo quy định tại Điều 108 Luật đất đai năm 2013 thì Tính tiền sử...

Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư – Luật Đầu tư 2014

Điều 30. Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội Trừ những dự án...

Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện – Luật Đầu tư 2014

Điều 7. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện 1. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh...

Những điểm mới đáng chú ý của Luật đất đai sửa đổi năm 2013

Luật đất đai sửa đổi năm 2013 được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày...

Thống kê

  Online: (Xem)
  Hôm nay: 334
  Hôm qua: 506
  Trong tuần: 840
  Trong tháng: 9,604
  Tổng truy cập: 2,497,299
  Lượt xem trang: 2,868,105
  Your IP: 54.81.197.24

Tư vấn thủ tục cấp Quyết định chủ trương đầu tư tại Bắc Giang

Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

File đính kèm:
·  Mẫu I.2.Đề xuất dự án đầu tư.docx
·  Mẫu I.1.Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư.docx
1.1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trảkết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làmviệc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho nhà đầu tưchỉnh sửa, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ. Nếu hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạchvà Đầu tư tổ chức xin ý kiến các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố (gọichung là các đơn vị) có liên quan.
  Bước 3: Trong thời hạn 07 ngàylàm việc kể từ ngày có văn bản xin ý kiến các đơn vị có liên quan, Sở Kế hoạchvà Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị được xin ý kiến kiểm tra thựctế vị trí đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu thấy cần thiết).
  Bước 4: Trong thời hạn 10 ngàylàm việc, kể từ ngày có văn bản xin ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơnvị được xin ý kiến có trách nhiệm cho ý kiến về các nội dung có liên quan dođơn vị quản lý. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm cung cấp trích lục bảnđồ quy hoạch sử dụng đất vị trí đăng ký đầu tư của nhà đầu tư cùng với văn bảntham gia ý kiến.
  Bước 5: Trong thời hạn 03 ngàylàm việc, kể từ ngày hết thời hạn xin ý kiến của các cơ quan liên quan, Sở Kếhoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận hoặckhông chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.
Bước 6: Trongthời hạn 03 ngày làm việc (đối với dự án không phải xin ý kiến Thường trực Tỉnhủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy), 05 ngày làm việc (Đối với dự án thuộc diện xin ý kiếnThường trực Tỉnh ủy), 07 ngày làm việc (Đối với dự án thuộc diện xin ý kiến BanThường vụ Tỉnh ủy) kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầutư, UBND tỉnh xem xét quyết định chấp thuận hoặc không chấp thuận chủ trương đầutư dự án.
Bước 7: Trả kết quả cho Nhà đầu tư.
1.2. Cách thức thực hiện:
          Trực tiếptại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.
          1.3. Thànhphần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ gồm:
- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (theomẫu);
- Bản sao chứng minh nhân dân,thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứngnhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối vớinhà đầu tư là tổ chức;
- Đề xuất dự án đầu tư bao gồmcác nội dung: Nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốnđầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầuvề lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế -xã hội của dự án (theo mẫu);
- Bản sao một trong các tài liệusau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chínhcủa công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh vềnăng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhàđầu tư;
- Giải trình về sử dụng công nghệđối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật Đầu tư gồm các nộidung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹthuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệchính;
- Hợp đồng hợp tác kinh doanh(BCC) đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
          b) Số lượng: 04(bộ), trong đó có 01 bộ gốc
1.4. Thời hạn giải quyết:
          - 19 ngày làm việc đối với dự án khôngthuộc diện xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy.
          - 21 ngày làm việc đối với dự án thuộcdiện xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy.
          - 23 ngày làm việc đối với dự án thuộcdiện xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
1.5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, Tổ chức.                                                               
          1.6. Cơquan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầutư
          1.7. Kếtquả: Quyết định chủ trương đầu tư.
1.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không.
1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):
- Mẫu I.1- Văn bản đềnghị thực hiện dự án theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộkế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạtđộng đầu tư tại Việt  Nam.
- Mẫu I.2- Đề xuất dựán theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ kế hoạch và Đầu tưquy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đàu tư tạiViệt  Nam.
1.10. Yêu cầu, điều kiện: Không.
          1.11. Căncứ pháp lý:
Luật Đầu tưsố 67/2014/QH13;
- Nghị định số 118/2015/NĐ-CPngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhmột số điều của Luật Đầu tư.
- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐTngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tụcđầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam
 

 

Write comment Gửi nhận xét

noavatar.png
Tên bạn:
Email:      [x]
Hãy trở thành người đầu tiên gửi ý kiến nào!

Đối tác