Get Adobe Flash player

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn 1: 0915.905.075


Tư vấn 2: 0967.57.33.44


Tư vấn 3: tuvanviethan@gmail.com

Kiến thức doanh nghiệp

Điều kiện, giới hạn, thủ tục với nhà đầu tư nước ngoài khi thành lập công ty tại Việt Nam – Luật Đầu tư 2014

Điều 22. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế 1. Nhà đầu tư được thành lập các...

Tài sản góp vốn vào Doanh nghiệp gồm những gì? Thực hiện thế nào ? định giá ? – Luật Doanh nghiệp 2014

Điều 35. Tài sản góp vốn 1. Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt...

Ba yếu tố để xác định mục tiêu phù hợp cho DN

Một mục tiêu sai lầm có thể khiến cả đoàn tàu trật bánh, phải trả...

Các biện pháp bảo đảm quyền lợi cho Nhà đầu tư gồm những gì? – Luật đầu tư 2014

Điều 9. Bảo đảm quyền sở hữu tài sản 1. Tài sản hợp pháp của nhà đầu...

Những trường hợp nào được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất?

Theo quy định tại Điều 110 Luật đất đai năm 2013 thì việc miễn, giảm...

Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được dựa trên những căn cứ nào?

Theo quy định tại Điều 108 Luật đất đai năm 2013 thì Tính tiền sử...

Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư – Luật Đầu tư 2014

Điều 30. Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội Trừ những dự án...

Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện – Luật Đầu tư 2014

Điều 7. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện 1. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh...

Những điểm mới đáng chú ý của Luật đất đai sửa đổi năm 2013

Luật đất đai sửa đổi năm 2013 được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày...

Thống kê

  Online: (Xem)
  Hôm nay: 325
  Hôm qua: 506
  Trong tuần: 831
  Trong tháng: 9,595
  Tổng truy cập: 2,497,290
  Lượt xem trang: 2,868,096
  Your IP: 54.81.197.24

Thông tin Quy hoạch


Quy hoạch điều chỉnh mạng lưới kinh doanh xăng dầu đến năm 2020

Quy hoạch điều chỉnh mạng lưới kinh doanh xăng dầu đến năm 2020
03-02-2017
UỶ BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TỈNH BẮC GIANG                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 84/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI KINH DOANH XĂNG DẦU TỈNH BẮC GIANG ĐẾN NĂM 2020   Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/12/2006 của Chính...

Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu đến năm 2020

Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu đến năm 2020
02-02-2017
UỶ BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TỈNH BẮC GIANG                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 116/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH     Về việc Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Bắc Giang đến năm 2020             Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;          Căn cứ Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày...

Quy hoạch phát triển ngành dệt may của tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015-2025

Quy hoạch phát triển ngành dệt may của tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015-2025
02-02-2017
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 1699/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 28 tháng 10 năm 2014   QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỆT, MAY TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2015-2025 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng...

Đối tác